ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS KHÁNH THƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Khánh Thượng, ngày 05 tháng 09 năm 2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN

NĂM HỌC 2020 – 2021

I – CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

- Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ của nhà trường năm học 2020 – 2021

- Căn cứ kế hoạch hoạt động của chi Đoàn năm học 2020 – 2021

- Căn cứ kế hoạch hoạt động của Liên đội năm học 2020 – 2021

II – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI ĐOÀN

- Chi đoàn GV trường THCS Khánh Thượng năm học 2020 – 2021 gồm: 10 đồng chí.

Trong đó: - Nam 4 đồng chí, nữ 6 đồng chí

                 - Đảng viên đang sinh hoạt tại chi đoàn 5 đồng chí

III – NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- 100% đoàn viên có tư tưởng chính trị vững vàng kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước

- Nghiêm túc thực hiện việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- 100% đoàn viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, hoàn thành chỉ tiêu hai mặt giáo dục

- Nhiệt tình tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức, phấn đấu có 5 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Công tác Đảng: Phấn đấu giới thiệu 1 đến 2 đồng chí lên Chi bộ xem xét kết nạp Đảng

* Nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong BCH Chi đoàn:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

    1

Đào Thị Hoa

Bí thư

- Điều hành mọi hoạt động chung của Chi đoàn.

- Chịu trách nhiệm chính trước Chi bộ, Đoàn cấp trên về tất cả các hoạt động của Chi đoàn.

- Chịu trách nhiệm về công tác tư tưởng chính trị, công tác phát triển phát triển đảng trong ĐVTN.

- Trực tiếp tham gia các hoạt động phong trào, tham dự các cuộc hội họp của Nhà trường và Đoàn cấp trên.

- Phân công các đồng chí Uỷ viên BCH Chi đoàn thực hiện các nhiệm vụ chung của Chi đoàn.

 

    2

Trần Thị Hương

Phó bí thư

- Điều hành mọi công tác đoàn khi đồng chí Bí thư Chi đoàn đi vắng.

- Phụ trách ghi chép các mặt phong trào, hội họp.

- Tham dự các cuộc họp, Hội nghị hoặc thực hiện các công tác đột xuất do đồng chí Bí thư Chi đoàn phân công.

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc đoàn viên thực hiện tốt các hoạt động của Nhà trường cũng như cấp trên phát động.

 

    IV– K HOẠCH CHI TIẾT:

Tháng

NỘI DUNG CỤ THỂ

Điều chỉnh bổ sung

 9

- Phân công nhiệm vụ BCH.

- Sinh hoạt chi Đoàn

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của chi Đoàn trong năm học 2020 – 2021.

- Thống nhất một số quy chế hoạt động của chi Đoàn

- Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

- Kết hợp Công đoàn tổ chức tết Trung thu con em CB-GV Nhà trường.

- Lên kế hoạch hoạt động tháng 10.

 

10

- Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua mừng ngày thành lập Hội LHTN 15/10 và Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Tổng hợp thi đua tháng 10 và lên kế hoạch tháng 11.

 

11

- Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua.

- Đăng ký thao giảng tiết dạy tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Phối hợp với Ban chỉ huy liên Đội tổ chức các phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng các hoạt động thi văn nghệ, tập đồng diễn, chăm sóc công trình măng non....

- Tổ chức đội văn nghệ của chi Đoàn biểu diễn chào mừng ngày 20/11.

- Tổng hợp thi đua tháng 11 và lên kế hoạch tháng 12.

 

12

- Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

- Phối hợp Liên đội tổ chức ôn lại truyền thống ngày 22/12.

- Tham gia các phong trào do đoàn cấp trên tổ chức kỉ niệm ngày 22/12

- Họp chi đoàn GV, tổng hợp xếp loại thi đua học kì I và hoạt động học kì II.

- Lên kế hoạch hoạt động tháng 1.

 

1

- Duy trì hoạt động của chi đoàn

- Xây dựng kế hoạch trồng và chăm sóc vườn cây sinh thái do vườn quốc gia tài trợ

- Sinh hoạt chi Đoàn

- Tổng hợp thi đua tháng 1 và lên kế hoạch tháng 2.

 

2

- Duy trì hoạt động của chi đoàn.

- Xây dựng kế hoạch, xin ý kiến tổ chức đại hội chi Đoàn nhiệm kì 2021 - 2022.

- Chăm sóc vườn cây sinh thái

- Tổng hợp thi đua tháng 2 và lên kế hoạch tháng 3.

 

3

- Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua.

- Thao giảng chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Kết hợp với Liên đội tổ chức hội thi do cấp trên tổ chức

- Tổ chức thăm quan học tập ngoại khóa chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “Thăm quan  Lăng  chủ tịch Hồ Chí Minh”

- Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ do đoàn cấp trên tổ chức.

- Chăm sóc vườn cây sinh thái

- Tổ chức Đại hội chi Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2021

- Tổng hợp thi đua tháng 3 và lên kế hoạch tháng 4.

 

4

- Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua mừng ngày miền Nam giải phóng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

- Tổng hợp thi đua tháng 4 và lên kế hoạch tháng 5.

 

5

- Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua mừng sinh nhật Bác 19/5.

- Tổng hợp đánh giá xếp loại thi đua cuối năm.

- Phối hợp Liên đội chuẩn bị bàn giao học sinh về chi đoàn nông thôn.

- Chăm sóc vườn cây sinh thái

 

 

 

 

 

    

    

XÉT DUYỆT CỦA BGH

BÍ THƯ CHI ĐOÀN

 

                                                                                    

 

 

                                                                                     Đào Thị Hoa