CA DAO TỤC NGỮ VIỆT NAM


An cư lạc nghiệp.
Ai ăn mặn, nấy khác nước.
Ai chọn cửa mà ai chui ra.
Ai có thân người ấy lo, ai có bò người ấy giữ.
Ai cũng một lần da đến thịt.
Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.
Ải thâm không bằng dầm ngấu
Ai uốn câu cho vừa miệng cá.
Ẵm em thì khỏi xay lúa, xay lúa thì khỏi ẵm em.
Ăn cơm chùa, múa tối ngày.
Ăn cơm không rau như đau không thuốc.
Ăn cơm làm cỏ chẳng bỏ đi đâu
Ăn cơm lừa thóc, ăn cóc bỏ gan.
Ăn dừa đằng đít, ăn mít đằng đầu.
Ăn kỹ no lâu, cày sâu lúa tốt
Ăn lắm thì nghèo, ngủ nhiều thì khó.
Ăn như rồng cuốn, làm như cà cuống lội ngược.
Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa.
Ăn như thợ ngỏa, làm như ả chơi trăng.
Ăn thật làm dối.
Ăn thịt trâu không tỏi, ăn thịt gỏi không lá mơ.
Ăn thua nhau cái số.
Anh hùng tạo thời thế.
Anh hùng vô uý tử, uý tử bất anh hùng.
Áo rách khéo vá hơn lành vung may.
Ao sâu tốt cá.
Ba con đang chảy bảy con đang cường
Bá nhân bá khẩu.
Bá nhân bá tánh.
Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả.
Bàchúa đứt tay bằng ăn mày sổ ruột.
Bần cư trung thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm.
Bần cùng sinh đạo tặc.
Bán gà kiêng ngày phơi gió, bán chó kiên ngày mưa.
Bán hàng nói thách, làm khách trả rẻ.
Ban ngày ngồi lê đôi mách, tối về vê sồi.
Bàn tay sao che lấp mặt trời.
Bán trôn nuôi miệng.
Bạo phát bạo tàn.
Bất chiến, tất thành.
Bắt chuột chẳng hay lại hay ỉa bếp.
Bất hiếu bất trung, khôn cùng là đáng.
Bất nhập hổ huyệt, bất đắc hổ tử.
Bát nước giải bằng mười vại thuốc.
Bè ai nấy chống.
Bé người to con mắt.
Bệnh quỉ đã có thuốc tiên.
Bệnh tuỳ khẩu nhập, hoạ tuỳ khẩu xuất.
Bĩ cực thái lai.
Bịt được miệng vò, ai bịt được miệng thiên hạ.
Bơ bải chẳng bằng phải thì.
Bồ nông dài mỏ khó kiếm ăn.
Bói rẻ còn hơn ngồi không.
Bởi tin nên mắc, bới chắc nên lầm.
Bợm già mắc bẫy cò ke.
Bôn ba chẳng qua thời vận.
Bống có gan bống, bớp có gan bóp.
Bụng đói đầu gối phải bò.
Bụng làm dạ chịu.
Buôn có hạn, bán có phường.
Buôn cứt bán chó.
Buôn gặp chầu, câu gặp chỗ.
Buồn ngủ gặp chiếu manh.
Buôn quan tám, bán quan tư.
Buôn tài không bằng dài vốn.
Buôn thất nghiệp, lãi quan viên.
Bương già nhà vững.
Cả cây nây buồng.
Cả gió tắt đuốc.
Cá lớn nuốt cá bé.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Cái nết đánh chết cái đẹp.
Cái sẩy nảy cái ung.
Cạn ao, bèo xuống đất.
Cần bất như chuyên.
Cán cuốc bằng vai, cán mai bằng đầu.
Cần tái cải nhừ.
Cánh bướm lửa đèn.
Cành cao danh vọng càng nhiều gian nan.
Canh một chưa nằm, canh năm đã dậy.
Cáo bầy không bằng cọp một.
Cao bờ thì tát gàu đai, gàu sòng chỉ tát được nơi thấp bờ
Cáo chết ba năm quay đầu về núi.
Cao nhân tất hữu cao nhân trị.
Cau phơi tái, gái đoạn tang, chim ra ràng, gà mái ghẹ.
Cấy bằng mặt, gặt bằng đầu
Cày cạn tốt trâu, cày sâu tốt lúa.
Cày chạm vó, bừa mó kheo
Cây có cội, nước có nguồn.
Cây đắng mà sinh trái ngọt.
Cây lúa dượt lạ, gieo mạ dượt quen
Cấy lúa hơn bừa kỹ
Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Cây ngay không sợ chết đứng.
Cày ruộng tháng năm, xem trăng rằm tháng tám, cày ruộng tháng mười, xem trăng mồng mười tháng tư
Cày sâu cuốc bẫm, thóc đầy lẫm, gạo đầy bồ.
Cày sâu làm đầu tốt lúa.
Cày sâu lúa tốt
Cấy tháng sáu máu rồng, cấy tháng chạp đập không ra
Cáy thưa hơn bừa kĩ.
Cấy thưa thừa thóc, cấy dày cóc được ăn
Cấy thưa thừa thóc, cấy mau dốc bồ
Cây vạy hay ghét mực tàu.
Cha chết không lo bằng đỏ lò tây bắc
Chắc quá hoá lép.
Chẳng ai nắm tay thâu ngày rồi đến tối.
Chẳng cái dạinào giống cái dại nào.
Chấp kinh phải tòng quyền.
Chạy trời không khỏi nắng.
Chẻ tre nghe gióng.
Chém cây sống, giồng cây chết.
Chém tre chẳng dè đầu mặt.
Chèo bẻo đánh quạ.
Chết đi sống lại chẳng dại thì ngây.
Chết đuối vớ phải bọt.
Chết hai tay buông xuôi.
Chết không nhắm mắt.
Chết là hết chuyện.
Chết sông chết suối, không ai chết đuối đọi đèn.
Chiêm cứng ré mềm
Chiêm gon tìm đòn mà gánh, mùa gon cõng con lên rừng
Chiêm hon chiêm sít, mùa ít mùa nở
Chiêm khô bầu, mùa sầu rơm
Chiêm khô mo, mùa co chân diều
Chiêm khôn hơn mùa dại.
Chiêm nam, mùa bắc
Chiêm se, ré lụt
Chiêm tháng chạp dẫu đập không ra
Chiêm xấp xới, mùa đợi nhau
Chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè.
Chín đụn mười trâu, chết cũng hai tay cắp lỗ đít.
Chín gang trâu cười, mười gang trâu khóc
Chó cắn áo rách.
Chó giống cha, gà giống mẹ.
Chó giữ nhà, gà gáy sáng.
Chó khôn tứ túc huyền đề, tai thì hơi cúp, đuôi thì cong cong.
Chó liền da, gà liền xương.
Chó ló đuôi hại chủ nhà.[ló đuôi: đuôi đóm hoặc có màu khác].
Chớ tham lấy trai tơ mà biếng việc, chớ tham lấy gái đẹp mà lười công.
Chợ trần gian sớm hợp chiều tàn.
Yêu chó, chó liếm mặt.
Chớp chắng chớp chão chẳng bão thì mưa.
Chớp đằng đông, mưa dây mà tát
Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa
Chùa đất Phật vàng.
Chưa học làm xã mà đã học ăn bớt.
Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn.
Có ăn có có chọi mới gọi là trâu.
Có bệng thì vái tứ phương, không bệnh đồng huơng không mất.
Có bột mới gột nên hồ.
Có bụng ăn có bụng lo.
Có cấy có trông, có trồng có ăn.
Có cấy thì trông, có trồng thì ăn.
Có chí thì nên.
Có công mài sắt có ngày nên kim.
Có của dỗ được người.
Có cứng mới đứng đầu gió.
Có đức mặc sức mà ăn.
Cỏ gà loang lổ, trời đổ mưa n_.
Cỏ gà màu trắng, niềm nắng đã hết.
Cỏ gà mọc lang, cả làng được nuớc.
Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn.
Cọ già là bà lim.
Có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ.
Có học mới biết, có đi mới đến.
Có học mới hay, có cày mới biết.
Có học mới hay, có vay mới nợ.
Có mồm thì cắp, có nắp thì đậy.
Cỏ nào chạy tới miệng voi.
Cờ ngoài bài trong.
Có nhân nhân nở, vô nhân nhân trẩm.
Có phúc có phần.
Có phúc, thợ mộc thợ nề: vô phúc, thầy đề thầy thong.
Có phước tán tài, vô phước tán mạng.
Có qua thử lửa mới hay vàng mười.
Có sừng có mỏ thì gõ với nhau.
Có sừng thì đừng có nanh.
Có tài có tật.
Có tật giật mình.
Có tật giật mình.
Có thân khổ vì thân, có của khổ vì của.
Có thì ăn, không có bấm bụng mà chịu.
Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
Có thờ thầy mới được làm thầy.
Có thóc thì róc ra gạo, có gạo thì nạo ra cơm.
Có thực mới vực được đạo.
Có tích mới dịch nên tuồng.
Có tiền chán vạn người hầu, có bấc có dầu chán vạn người khêu.
Có tiền khôn như mài mại, không tiền dại như đòng đong.
Có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua lược không xong.
Có tiền thì tiên hay múa, không tiền chúa cũng ngồi không.
Có tiếng không có miếng.
Có tiếng không có miếng.
Có trầu mà chẳng có cau.
Có trẻ vui nhà, có già sạch bếp.
Cò vạc mỗi con một thung.
Có, không, mùa đông mới biết: giàu, nghèo , ba muơi Tết mới hay.
Coa không tới, thấp không thong.
Coc chết lại có minh tinh.
Cóc làm tội nhái, nhái làm tội ễnh ương.
Cóc nghiến răng đang nắng thì mưa.
Coi nhà còn nóc, coi thóc còn nong.
Cơm ba tát, tắm mát hôm mai.
Cơm chín tới, cải mồng ngon, gái một con, gà nhảy ổ.
Cơm đầu mùa thổi đầu chùa cũng chín.
Cơm kể ngày, cày kể buổi.
Con bò cạp có nọc đằng đuôi.
Con cá sẩy là con cá lớn.
Cơn đằng bắc lắc rắc vài hột.
Cơn đằng bắc, đồ thóc ra phơi.
Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy.
Cơn đằng nam vừa làm vừa chơi.
Cơn đằng tây vừa cày vừa ăn.
Con giun xéo lắm cũng quằn.
Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon.
Con mắt là ngọc, bàn tay là vàng.
Còn người còn của.
Cồn rền Quang lang, đổ thóc vào hang; con rền cửa Hộ, cởi khố ra phơi
Con ruồi bay qua biết hợp con đực con cái.
Con ruồi đậu nặng đòn cân.
Con sâu bỏ rầu nồi canh.
Con tạo xoay vần.
Con trâu đi trước, cái cày theo sau.
Con trâu là đầu cơ nghiệp.
Công danh bánh vẽ, sang giàu chiêm bao.
Cọp chết để da, người chết để tiếng.
Của bền tại người.
Của ít lòng nhiều.
Của phù vân không phân không chạy.
Cửa phù vân sớm họp tối tàn.
Của rẻ là của ôi, của đầy nồi là của chẳng ngon.
Của thiên trả địa.
Cùng nghề đi hát, mạt nghề đi câu.
Cùng tắc biến, biến tắc không.
Cuốc chạm tai, mai đến gáy
Đá có khi chảy mồ hôi.
Da hồng hào chẳng cần phấn son dồi mặt.
Đa thọ đa nhục.
Đại hạn gặp mưa rào.
Đại khí vãn thành.
Đại phú do thiên, tiểu phú do cần.
Đàn bà không biết nuôi heo, đàn bà nhát; đàn ông không biết buộc lạt, đàn ông hư.
Đan đi không tày giặm lại.
Đan gầu tát biển.
Đan lồng nhốt kiến.
Đàn ông có mả, kẻ cả có dòng.
Đàn ông như cái nơm bạ đâu úp đấy.
Đàn ông như con dao pha.
Đàn ông vượt bể có chúng có bạn, đàn bà bà vượt cạn chỉ có một mình.
Đánh bạc mất trâu, đánh bài mất vợ.
Đánh đĩ không đủ tiềng phấn sáp.
Danh lợi bất như nhàn.
Đánh mõ không bằng gõ thớt.
Đánh nước đau đến cá, mắng chó đau đến chủ.
Dao có mài mớicó sắc, người có học mới có khôn.
Đào mương không hoài công, đấp nập không phí sức
Dao sắc chẳng chặt được chuôi.
Dao sắc không bằng chắc kế.
Dao thử trầu héo, kéo thử lụa sô.
Đất có gấu thì gấy lại mọc.
Đất có lề, quê có thói.
Đất có Thổ công, sông có Hà bá.
Đất có tuần, dân có vận.
Đất lành chim đậu.
Đắt ra quế, ế ra củi.
Đất sỏi có chạch vàng.
Đất thiếu trồng dừa, đất thừa trồng cau.
đầu bằng quả quit, đít bằng cái thúng.
Đầu đội trời chân đạp đất.
Đầu năm sương muối, cuối năm gió bấc
Đầu năm sương muối, cuối năm gió đông
Đầu năm thì buôn muối, cuối năm buôn voi.
Dâu năng hái như gái năng tô.
Dâu non ngon miệng tằm.
Dẫu vội chẳng lội qua sông.
Đầu voi đuôi chuột.
Đầu voi đuôi chuột.
Đầu xuôi đuôi lọt.
Dày ăn mỏng làm.
Dày che mưa, thưa che gió.
Đêm tháng ba như hoa đang nụ.
Đêm thàng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối.
Đẽo cày giữa đường.
Đẹp vàng son, ngon mật mỡ.
Đi bể nhớ phương, đi đường nhớ lối.
Đi bữa chợ, học mớ khôn.
Đi buôn không tiền, canh điền không trâu.
Đi buôn lỗ vốn, làm ruộng mất mùa.
Đi buôn nói n_ bằng đi cày nói dối.
Đi cày ba vụ không đủ ăn ba ngày Tết.
Đi cày trâu húc, đi xúc phải cọc.
Đi cho biết đó biết đây.
Đi cuốc đau tay, đi cày mỏi gối.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Dĩ nông vi bản.
Đi tát sắm gàu, đi câu sắm giỏ
Điếc không sợ súng.
Điều lành mang lại, điều dại mang đi.
Đò nát đụng nhau.
Đổi bát mồ hôi lấy bát cơm.
Đói rụng râu, rầu rụng tóc.
Đói thì ăn ráy ăn khoai; chớ thấy lúa trổ tháng hai mà mừng
Đơm đó ngọn tre.
Đom đóm bay ra, làm ruộng tra vừng.
Đom đóm bay ra, trồng cà tra đỗ.
Động bể dông, bắc nồi rang thóc; động bể bắc, đổ thóc ra phơi
Động bể xuân né, xúc thóc ra phơi, động bể Đại bằng đổ thóc vào rang
Động chà cá nhảy.
Đông chết se, hè chết lụt.
Đồng nổi trôi gio, đồng bể no lòng
Đông tay ơn hay làm.
Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.
Đồng tiền liền một khúc ruột.
Động trời mang tát
Đốt hương Phật thắp cửa chùa.
Đũa có đôi, nồi có rế.
Đũa mốc chòi mâm son.
Đức năng thắng số.
Đục nước béo cò.
Dục tốc bất đạt.
Đức trọng, quỷ thần kinh.
Được cả tiếng lẫn miếng.
Đuợc mùa cau đau mùa lúa.
Được mùa lúa thì úa mùa cau, năm sau được lúa
Được mùa lúa úa mùa câu.
Được mùa quéo, héo mùa chiêm
Đứt tay hay thuốc.
Ếch kêu uôm uôm, ao chuông đầy nuớc.
Ếch ngồi đáu giếng.
Ếch tháng ba, gà tháng bảy.
Ếch tháng mười, người tháng giêng.
Ếch thấy hoa thì vồ.
Ếch vào cua ra.
Én bay thấp mưa ngập bờ ao, én bay cao mưa rào lại tạnh.
Én bay thấp mưa ngập cấu ao; én bay cao mưa rào lại tạnh
Gà ăn mối, mối ăn Thổ công, Thổ công ăn gà.
Gà đen chân trắng mẹ mắng cũng mua, gà trắng chân đen thì mua chi giống đó.
Gà đẹp mã nhờ lông, người đẹp trông nhờ lụa.
Gà mái gáy gở.
Gà mái gáy sáng, lụn bại cửa nhà.
Gà mổ đằng bụng, chim mổ đằng lưng.
Gài gừng già quế.
Gai ngọn nhọn hơn gai gốc
Gần lủa rát mặt.
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Gạo chợ, nước sông, củi đồng, trầu miếng.
Gạo da gà, nhà gỗ lim.
gạo để bồ đài, muối để bàn chân.
Gạo tám xoan, chim ra ràng, cà cuống trứng.
Gặp thời mèo đuổi thời chuột, thất thế kiến tha bò.
Già ăn trẻ để lại, gái ăn đắt bổ chồng.
Giã gạo thì ốm, giã cốm thì khoẻ.
Già mạ tốt lúa
Giang sơn nào anh hùng nấy.
Giàu bán chó, khó bán con.
Giậu đổ bìm leo.
Giàu không ra khỏi ngõ, khó mọi chỗ mọi hay.
Giàu ngày hai bữa, khó cũng ngày đỏ lửa hai lần.
Giàu nuôi lợn nái, lụn bại nuôi bồ câu.
Giàu trông khó khinh.
Gié thì cấy nỏ, chiêm thừa bỏ di
Giếng đâu thì ếch đó.
Gieo gì gặt nấy.
Gieo gío gặt bão.
Gieo mạ còn phải kém giống
Gió bấc hiu hiu, sếu rên thì rét.
Gió bấc thì hanh, gió nồm thì ẩm.
Gió bẻ chồi khô [chỉ sức mạnh tàn phá dễ dàng].
Gió đông là chồng lúa chiêm, gió bấc là duyên lúa mùa.
Gió đông là chồng lúa chiêm, gió may gió bấc là duyên lúa mùa
Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão.
Gió may quay nồm
Gió nam đưa xuân sang hè..
Gió thổi là chổi trời
Giỏi nghề gì thì chết vì nghề ấy.
Giòi từ trong xương giòi ra.
Gỗ hồng làm vậy, gỗ cậy bỏ đi.
Gỗ nặng cùng khiêng.
Gỗ trắc đem lát ván cầu, yến sào lại nấu với đầu tôm khô.
Hà tiện mớigiàu, cơ cầu mới có.
Hai cọp tranh nhau tất có con chết.
Hai đánh một không chột cũng què.
Hai tay vày lỗ miệng.
Hàm chó, vó ngựa, cựa gà, ngà voi.
Hàng săng chết bó chiếu
Hàng thịt nguýt hàng cá.
Hát khi xay lúa, múa khi tắt đèn.
Hạt muối mặn ba năm còn mặn, củ gừng cay chín tháng còn cay.
Hậu sinh khả uý.
Hay ác thì vạc sừng.
Hay ăn mà chẳng hay làm.
Hay gặp bở, dở gặp sượng.
Hay làm đắp ấm vào thân.
Hay lam hay làm đầu quang mặt sạch, chẳng làm đầu rếch mặt dơ.
Hay lam hay làm quanh năm chẳng đói.
Hay làm thì đói, hay nói thì no.
Hay làm thì giàu, hay cầu thì nghèo.
Hết cơn hoạn nạn đến tuần hiển vinh.
Hổ đi báo tới.
Hồ vơi lại đầy.
Hoàng kim hắc nhân tâm.
Học chả hay, cày chả biết.
Học tài thi phận.
Hỏi sư mượn lược.
Hòn đất nỏ bằng giỏ phân
Hòng ăn chực người thì đói, hòng mặc nhờ người thì rách.
Hữ công vô lao.
Hung chi hơn gạo, bạo chi hơn tiền.
Hung hăng con bọ xít.
Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.
Hữu hình hữu loại.
Hữu lao vô công.
Hữu sắc vô hương.
Hữu tài hữu dụng.
Hữu xạ tự nhiên hương.
Kẻ có của, người có công.
Kẻ có nhân mười phần chẳng khó.
Kẻ một quan khinh kẻ chín tiền.
Khác máu tanh long.
Khách nhớ nhà hàng, nhà hàng không nhớ khách.
Khẩu thiệt vô bằng.
Khéo làm tôi vụng, vụng chẳng làm tôi ai.
Khéo vá vai, tài vá nách.
Khô chân gân mặt đất tiền cũng mua.
Khó có người khó ta, dễ người dễ ta.
Khó giữ đầu, giàu giữ của.
Khổ tận cam lai.
Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen.
Khôn ăn cái, dại ăn nước.
Khôn ăn người, dại người ăn.
Khôn chết, dại chết, biết sống.
Khôn mỗi người một ý, lịch sự mỗi người một hay.
Khôn nên quan, gan nên giàu.
Khôn ngoan chẳng lọ thật thà.
Khôn ngoan đến cửa quan mới biết.
Khôn ngoan hiện ra mặt, què quặt hiện ra chân tay.
Khôn ngoan kiếm ăn xứ người, mạt đời thì kếm ăn quanh.
Khôn ngoan quỉ quyệt chết lao chết tù, lủ khủ lù khù chết già chết rũ.
Khôn nhà dại chợ.
Khôn sống mống chết.
Không ăn quả sao nhả hột.
Không ăn rau, mau ăn đất.
Không có mây sao có mưa.
Không dưng phải vạ vịt.
Không làm thì đói,làm thì đau chói xương sường.
Không nhặt mà rặt giống
Không nước không phân, chuyên cần vô ích.
Không thầy đố mày làm nên.
Không ưa thì dưa có giòi.
Kiến cánh vỡ tổ bay ra, bão táp mưa sa gần tới.
Kiến đen tha trứng lên cao, thế nào cũng có mưa rào rất to.
Kiến dọn tổ, trời mưa.
Kiến tha lâu đầy tổ.
Là lượt là cợ thong lại, nhễ nhãi là vợ học trò.
Lá rụng về cội.
Lá tre trôi lộc, mùa rét xộc đến
Lám bạn với đò gian mất cả quang lẫn gánh.
Làm biếng lấy miệng mà đưa.
Làm chơi ăn thật.
Làm khi lành để dành khi đau.
Làm không đụng xác, vác không đụng vai.
Làm nghề nào thì ăn nghềếây.
Làm như chó ỉa vãi.
Làm phúc phải tội.
Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật.
Làm quan muốn sang, bán hang muốn đắt.
Làm ruộng ba năm không bằng chăn tằm một lứa.
Làm ruông không trâu, làm giàu không thóc.
Làm ruộng tháng năm, coi chăm tháng mười
Làm ruộng thì phải đắp đìa, vừa để giữ nước khi về dễ đi
Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn.
Làm thầy nuôi vợ, làm thợ nuôi miệng.
Làm tuỳ chủ, ngủ tuỳ chồng.
Lạt mềm buộc chắt hơn mây.
Lội bùn lấm chân, vọc sơn phù mặt.
Lợn bột thì ăn thịt ngon, lợn nái thì đẻ lợn con cũng lời.
Lớn đầu to cái dại.
Lợn đới một năm không bằng tằm đói một bữa.
Lợn giò bò bắp.
Lợn kia mắt trắng thì nuôi, người kia mắt trắng là người bỏ đi.
Lợn lành chữa ra lợn què.
Lớn nhưng lớn chuốt hột, bé nhưng bé hạt tiêu.
Lúa bóng vang, thì vàng con mắt
Lúa chiêm bóc vỏ, lúa mùa xỏ tay
Lúa chiêm đứng nép đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên
Lúa chiêm thì cấy cho sâu, lúa mùa thì gẩy cho sâu mới vừa.
Lúa chín hoa ngâu đi đâu chẳng gặt
Lúa đâu bồ câu đấy.
Lúa mùa thì cấy cho sâu, lúa chiêm chỉ gãy cành dâu mới vừa
Lúa ré là mẹ lúa chiêm
Lúa tháng bảy vợ chồng rẫy nhau
Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
Lúa tốt tại phân, người nhân tại tính.
Lụa tốt xem biên, người hiền xem tướng.
Lúa trổ ngả mạ, vàng rạ thời mạ xuống được
Lực bất tòng tâm.
Lười biếng chẳng ai thiết, siêng việc ai cũng mời.
Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.
Ma ăn mày Bụt, Bụt chẳng them ăn mày ma.
Ma cũ bắt nạt ma mới.
Mạ già ruông ngấu.
Mạ già tốt lúa.
Ma không thương người ốm, kẻ trộm không thương người nghèo.
Mạ úa cây lúa chóng xanh.
Mặc áo đến vai, chẳng ai mặc qua đầu.
Măng không uốn, uốn tre sao được.
Mạnh được yếu thua.
Mạnh miệng không bằng bạo gan.
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.
Mặt mũi méo mó thì có đồng tiền, mặt vuông chữ điền thì tiền không có.
Mắt thợ vợ vua.
May hơn khôn.
Mây kéo xuống biển thì nắng chang chang, mây kéo lên ngàn thì mưa như trút.
Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.
Méo mó có hơn không.
Mía sâu từng đốt, nhà dột từng nơi.
Miếng ăn là miếng nhục.
Miệng quan sai, vai đầy tớ.
Mình sống hơn đống vàng.
Mít chặt cành, chanh chặt rễ.
Mỡ để miệng mèo.
Mỡ gà thì gió mỗ chó thì mưa.
Mỗi người có nột nghề, con phượng thì múa, con nghê thì chầu.
Mồm miệng đỡ chân tay.
Mông bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào.
Mống cao gió táp, mống áp (thấp) mưa rào.
Mống dài trời lụt, mống cụt trời mưa.
Mống đông vồng tây, chẳng mưa rây cũng gió giật.
Mống vàng thì nắng, nống trắng thì mưa.
Một ây có cành bổng cành là, một nhà có anh giàu anh khó.
Một cái rắm bằng nắm thuốc tiêu, bằng liều thuốc gió, bằng lọ thuốc viên.
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Một chạch chẳng đầy đầm.
Một chốn đôi quê.
Một chữ thánh bằng gánh vàng.
Một con heo nái bằng một vại tiền chôn.
Một con tằmcũng phải hái dâu, một con trâu cũng phải đứng đồng.
Một công đôi việc.
Một công một của bằng nhau.
Một đêm nằm một năm ở.
Một đời ta muôn vàn đời nó.
Một đồng kiếm nát đống cỏ, hai đồng kiếm đỏ con mắt.
Một già một trẻ bằng nhau.
Một lần nhóm bếp là một lần khó.
Một lần sợ tốn, bốn lần chẳng nên.
Một lược tát, một bát cơm.
Một miếng giữ làng bằng một sang xó bếp.
Một ngày quăng chài, bảy mươi ngày phơi lưới.
Một nghề cho chin còn hơn chín nghề
Môt người đàn ông không cất nổi nhà, một người đàn bà không cắt nổi gianh.
Một người hay lo bằng kho người hay làm.
Một người làm nên cả họ được cậy, một người làm bậy cả họ xấu thay.
Một người siêng bằng ba người nhác.
Một nước không thể có hai vua, một rừng không thể có hai cọp.
Một tiền gà bằng ba tiền thóc.
Một vốn bốn lời.
Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi.
Mưa dầm lâu cũng lụt.
Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng.
Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể.
Mùa hè đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa.
Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu.
Mua lầm bán không lầm.
Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy.
Mưa tháng ba hoa đất.
Mưa tháng sáu máu rồng.
Mưa tháng tư hư đất.
Mua vải bán áo.
Múc nước dùng dừa gáo, mắc áo dung gạc nai.
Mười hang ếch cũng gặp một hang rắn.
Mười ngón tay có ngón dài ngón ngắn.
Mười rằm trăng náu, muời sáu trăng treo.
Mười voi không bằng bát nước xáo.
Muốn ăn cá phải thả câu.
Muốn ăn cá phải thả câu dài.
Muốn ăn hét phải đào giun.
Muốn ăn lúa tháng năm, trông trăng rằm tháng tám: muốn ăn lúa tháng mười, trông trăng mồng mười tháng tư.
Muốn ăn thì lăn vào bếp.
Muốn chắc ở nhà gạch, muốn sạch quét chổi cùn.
Muốn giàu nôi trâu cái, muốn lụn bại nuôi gà con.
Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuôn phải có thước.
Mưu cao chẳng bằng chí dày.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Mưu thầy chước thợ.
Năm trước được cau năm sau đươc lúa.
Nắng chóng trưa, mưa chóng tối.
Nắng đang đó, mưa gió đan đầu.
Nặng nghiệp má đào.
Năng nhặt chặt bị.
Nắng tháng ba chó già lè lưỡi.
Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa.
Ngồi dưng ăn hoang, mỏ vàng củng cạn.
Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.
Nhà dột từ nóc dột xuống.
Nhà giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn.
Nhà hướng bắc không giặc cũng hùm, nhà hướng nam không làm cũng ăn.
Nhái bén nghiến răng ao cong đầy nước.
Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.
Nhất nghệ tinh nhất than vinh.
Nhất ngon là đầu cá gáy, nhất thơm là cháy cơm nếp.
Nhất nuớc, nhì phân, tam cần, tứ giống.
Nhện đen đắt hang, nhện vàng đem tin.
Nhện sa, xà đón.
Nhịn thuốc mua trâu, nhìn trầu mua ruộng.
No nên bụt, đói ra ma.
Nồi méo úp vung méo.
Nồi nào vung ấy.
Nước cả cá lớn.
Nước chảy đá mòn.
Nước lã mà vã nên hồ.
Nước lã ra sông
Nước mưa là cưa trời.
Nước xa khôn cứu lửa gần.
Nuôi lợn ăn cơm không, nuôi tằm ăn cơm nhộng.
Nuôi ong tay áo, dẫn cáo về nhà.
Ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Ông tha nhưng bà chẳng tha, còn sợ cái bão mồng ba tháng mười
Phá cây thì dễ, phá chồi chẳng dễ đâu.
Phải tội mua mạ, phải vạ mua than
Phân gio không bằng cấy mò tháng sáu
Phân tro không bằng no nước.
Phép vua lệ làng.
Phi cổ bất thành kim.
Phi thương bất phú.
Phong lưu, xa cũng nên gần.
Phúc bất trùng lai, hoạ vô đon chí.
Quả báo nhỡn tiền.
Quạ già trăm khoang như phượng hoàng mới nở.
Qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng.
Qua sông luỵ đò.
Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.
Quan cả vạ to.
Quan mới hay bới chuyện.
Quan nhất thời, dân vạn đại.
Quan than ha bắt.
Quỉ tha ma bắt.
Quí vật tầm quí nhân.
Quít làm cam chịu.
Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi tiên.
Quý hồ tinh, bất quý hồ đa.
Rạ đồng chiêm có liềm thì cắt, rạ đồng mùa có mắt thì trông
Rắn già rắn lột, người già người tuột (tọt) vào săng.
Răng bừa tám cái còn thưa, lưỡi cày tám cái tất đã vừa luống to
Ráng mỡ gà thời gió, ráng mỡ chó thời mưa
Ràng mỡ gà, có nhà thì chống
Ráng vàng thì nắng, ráng trắng thì mưa.
Ráng vàng thời nắng, ráng trắng thời mưa
Rế rách đỡ nóng tay.
Rễ si đâm ra trắng xóa, mưa to gió lớn hẳn là tới nơi
Rộng bề bề không bằng nghề trong tay.
Rồng đen lấy nước thì nắng, rồng trắng lấy nước thì mưa.
Rồng thất thế hoá thành rắn.
Rủi một ngày, may một giờ.
Rừng già nhiều voi, rừng còi nhiều cọp.
Ruộng đầu chợ, vợ giữa làng
Ruộng không phân như thân không của.
Ruộng không phân như thân không của
Ruộng sâu cấy truớc, ruộng gò cấy sau.
Ruộng sâu trâu nái.
Rượu để lâu rượu nhạt, chàm để mãi chàm phai.
Rượu ngon chẳng nệ bê sành.
Rượu trên be, chè dưới ấm.
Rứt dây động rừng.
Sai con toán, bán con trâu.
Sầm đông thời mưa, sầm dưa thời khú, sầm nhũ thời chửa
Sấm kêu, rêu mọc
Sấm trước, chước mưa
Sáng bể chớ mừng, tối rừng chớ lo
Sáng gió may , tối quay gió nồm
Sáng tai nọ, điếc tai cày.
Sao mau thì mưa, sao thưa thì nắng.
Sao rua đừng trốc, lúa lồc được ăn
Sợ mẹ cha không bằng sợ tháng ba ngày dài.
Sợ người ở phải, hãi người cho ăn.
Sớm rửa cưa, trưa mài đục, tối giục cơm.
Sông có khúc, người có lúc.
Sống dầu đèn, chết kèn trống.
Sống gửi thác về.
Sống lâu lên lão làng.
Sống nuôi, chết thịt.
Sống vô gia cư, chết vô địa tang.
Tái ông mất ngựa.
Tài tử đa cùng, anh hùng đa nạn.
Tai vách mạch rừng.
Tằm đỏ cổ thì vỗ dâu vào.
Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
Tay trắng làm nên.
Tham bữa giỗ lỗ bữa cày.
Tháng ba bà già chết rét.
Tháng ba bà già đi biển.
Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn.
Tháng bảy kiến đàn, đại hồng thuỷ.
Tháng chin ăn rươi, tháng mười ăn nhộng.
Tháng chín đôi muơi, tháng mười mồng năm [chỉ những ngày có rươi].
Tháng chin mưa rươi, tháng mười mưa cữ.
Thằng chột làm vua xứ mù.
Thằng còng lưng làm cho thằng n_ n_ lưng ăn.
Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân.
Tháng giêng trồng trúc, tháng lục trồng tiêu.
Tháng mười sấm rạp, tháng chạp sấm động.
Tháng năm hơn đêm, tháng mười hơn bữa
Tháng năm năm viêrc, tháng mười mười việc.
Tháng sáu hơn đêm, tháng chạp thêm đường bừa
Tháng tám ăn ốc trông trăng.
Tháng tám mạ già, tháng ba mạ thóc
Tháng tám nắng rám trái bưởi.
Thành đá không bằng dạ người.
Tháo dạ đổ vạ cho chè.
Thiếu tháng hai mất cà, thiếu tháng ba mất đỗ, thiếu tháng tám mất hoa ngư, thiếu tháng tư mất hoa cốc.
Thịt đầy xanh không hành không ngon.
Thịt không hành canh không mắm.
Thịt mỡ dao bầu.
Thịt nạc dao phay.
Thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ, thợ bồ ăn nan, thợ hàn ăn thiếc.
Thợ rèn có đe, ông nghè có bút.
Thợ rèn không dao ăn trầu.
Thợ sơn bôi bác, thợ bạc lọc lừa.
Thờn bơn chịu lép một bề.
Thứ nhất cày mỏ thứ nhì bỏ phân.
Thứ nhất đau mắt, thứ nhì giắt răng.
Thứ nhất hoa đom đóm vào nhà, thứ nhì chuột rúc, thứ ba hoa đèn.
Thứ nhất phao câu, thứ nhì bầu cánh.
Thưa con lớn trứng.
Thực túc binh cường.
Thượng bất chính, hạ bất loạn.
Thương hải biến vi tang điền.
Tiền nào của nấy.
Tiền ở trong nhà là tiền chửa, tiền ra cửa là tiền đẻ.
To đầu mà dại, bé dái mà khôn.
Tỏ trăng mười bốn được tằm, tỏ trăng mười rằm thì được lúa chiêm.
Tọa hưởng kì thành.
Tội gà vạ vịt.
Tốt danh hơn lành áo.
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Tốt lễ dễ vọt.
Tốt số bằng bố hay làm.
Tốt số còn hơn lấy chồng giàu.
Tốt tuổi ngồi duỗi mà ăn.
Trai thời loạn, gái thời bình.
Trăm đom đóm chẳng bằng bó đuốc.
Trăm đường ránh chẳng khỏi số.
Trăm hay không bằng tay quen.
Trăng đến rằm trăng tròn.
Trăng mờ tốt lúa nỏ, trăng tỏ tốt lúa sâu.
Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết.
Trâu buộc ghét trâu ăn.
Trâu chậm uống nước đục.
Trâu dong bò dắt.
Trâu gầy cũng tày bò giống.
Trâu già chẳng nệ dao phay.
Trâu hay chẳng ngại cày trưa.
Trâu kén cỏ trâu gầy, trò kén thầy trò dốt.
Trâu ta ăn cỏ đồng ta.
Tre già là bà lim.
Tre già măng mọc.
Trẻ khôn ra, già lú lại.
Trời chẳng đóng cửa ai.
Trời đánh còn tránh miếng ăn.
Trói gà không chặt.
Trời không cho hùm có vây.
Trời không có mắt.
Trời không dung, đất không tha.
Trời nồm tốt mạ, trới giá tốt rau.
Trời sinh trời dưỡng, khắc đẻ khắc nuôi.
Trời sinh voi trời sinh cỏ.
Trồng cây chua ăn quả chua, trồng cây ngọt ăn quả ngọt.
Trọng nghĩa khinh tài.
Tự lực cánh sinh.
Tử sinh hữu mệnh, phú quí tại thiên.
Tức nước vỡ bờ.
Tượng chết về ngà, điều chết về lông.
Ươm dưa phải dằn đá, vãi mạ phải soạn trưa
Vạ gió tai bay.
Vạ tay không tầy vạ miệng.
Văn có bài, võ có trận.
Vận đổi sao dời.
Vạn sự khởi đầu nan.
Vạn tội bất cần như bần.
Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa.
Vào mồng ba, ra mồng bảy, giãy mồng tám
Vật khinh hình trọng.
Vắt mũi đút miệng.
Váy dài thì ăn mắm thối, váy đến gối thì ăn mắm thơm.
Vẩy mại trời nưa , bồi bừa trời nắng
Vợ dại không hại bằng đũa vênh.
Vợ đàn bà, nhà hướng nam.
Vô hoạn nạn bất anh hung.
Vô sư vô sách quỉ thần bất trách.
Vồng ban sáng, ràng chiều hôm
Vồng chiều mưa sáng, ráng chiều mưa hôm.
Vồng rạp mưa vào, vồng cao gió táp
Vụ mùa cấy cao, vụ chiêm cấy trũng
Vui một đêm thành tiên, phiền một đêm thành cú.
Vụng chèo khéo chống.
Vụng tay hay lỗ miệng.
Vung tay, hay con mắt.
Xanh nhà còn hơn già đồng
Xấu như ma, vinh hoa cũng đẹp.
Yêu nên tốt, ghét nên xấu.
Yếu trâu bằng khoẻ bò.